ד"ר תמר פלידל

טלפון: 03-6090149 
כתובת: בצלאל 2-4 , תל אביב

שעות פתיחה:
יום ראשון    19:00 – 16:00    12:00 – 9:00
יום שני       19:00 – 16:00    12:00 – 9:00
יום שלישי   19:00 – 16:00    12:00 – 9:00
יום רביעי    19:00 – 16:00    12:00 – 9:00
יום חמישי   19:00 – 16:00    12:00 – 9:00
יום שישי     14:00 – 9:00